Ahmad Kusuma Atmaja, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Ahmad Kusuma Atmaja, S.Si., M.Sc., Ph.D. S3 NAIST, Japan ~ ~ FISIKA KEMBALI

PROFIL SINGKAT

  • NAMA LENGKAP : Ahmad Kusuma Atmaja, S.Si., M.Sc., Ph.D.
  • PENDIDIKAN TERAKHIR : S3 NAIST, Japan
  • BIDANG STUDI : FISIKA
  • LULUS TAHUN :